Środowiskowy Krąg Instruktorski „Brzoza”

Przewodniczący: phm. Jacek Orłowski

Środowiskowy Krąg instruktorski ,,Brzoza” jest obecnie najstarszą jednostką organizacyjną Hufca ZHP Piekary Śl, działającą nieprzerwanie od 1980 r.

Historia powstania Kręgu

1975 Reforma administracyjna – Likwidacja powiatów

Działające w ramach powiatowego hufca Tarnowskie Góry podhufce Piekary Śl. i Brzeziny Śląskie tworzą nowy Hufiec Piekary Śląskie. Jego Komendantem został hm Edward Gwizd, dotychczasowy komendant podhufca piekarskiego. Instruktorzy Środowiska Brzeziny aktywnie włączyli się w organizację nowego hufca.
-hm Henryk Dyszy został namiestnikiem zuchowym,
-phm Stanisław Roguła został namiestnikiem harcerskim,
-phm Paweł Gwóźdź działał w zespole kwatermistrzowskim, później w Hufcowej Komisji Rewizyjnej,
-pwd Danuta Langer natomiast w zespole finansowym hufca.

Kadra z Brzezin prowadziła pierwsze obozy, kolonie zuchowe i kursy drużynowych w nowym hufcu.
Po pierwszej czteroletniej kadencji, znacznie zwiększyła się liczebność hufca. I tak po 4 latach w pionie zuchowym pracowało ok. 40 drużyn zuchowych. Kilka z nich zdobyło tytuł Mistrzowskiej Drużyny Zuchowej, przyznawany przez GK ZHP.

1980r. Grupa instruktorów z środowiska Brzeziny zorganizowało ok. stuosobowy obóz w miejscowości Głubczyce. Po tym obozie, instruktorzy postanowili zorganizować Środowiskowy Krąg Instruktorski. Głównym celem działania kręgu miała być była aktywizacja jednostek harcerskich na terenie Brzezin Śl., Dąbrówki W i Brzozowic – Kamienia.
1981r. Zorganizowany został obóz wędrowny dla ponad 20-osobowej grupy harcerzy starszych na trasie:
Głubczyce – Sarnowice/Otmuchów/-Paczków- Złoty Stok – Kłodzko- Batorów – Szczeliniec – Kudowa Zdrój.
W obozie tym, który odbywał się od 19.06 do 18.07 1981r. brali udział harcerze, głównie z 42 męskiej drużyny Harcerskiej w Dąbrówce W. oraz harcerki – uczennice LO w Piekarach Śl. Uczestnicy tego obozu w większości zostali instruktorami i zaczęli organizować 14 Szczep Harcerski im hm Jana Skolika w Brzezinach Śląskich.

Zimowisko Lanckorona
Zwiększona ilość harcerzy w drużynach prowadzonych przez instruktorów SKI, powodowała zwiększoną ilość chętnych na obozy i zimowiska. I tak kolejno były organizowane:
1982r Powtórnie obóz wędrowny na trasie:
Sarnowice/Otmuchów/-Paczków- Złoty Stok – Kłodzko- Batorów – Szczeliniec – Kudowa Zdrój.
Zimowisko w Cieszynie 
1983r – 1 turnus 3-tygodniowy obóz w ramach zgrupowania obozów MGiE w Srebrnej Górze,
2 turnus 3-tygodniowy obóz w ramach zgrupowania obozów MGiE w Fromborku,
Zimowisko w Cieszynie
1984r. 1 turnus 3-tygodniowy obóz w ramach zgrupowania obozów MGiE w Srebrnej Górze, 2 podobozy
2 turnus 3-tygodniowy obóz w ramach zgrupowania obozów MGiE w Fromborku,
3-tygodniowy obóz wędrowny na trasie: Elbląg- Sztutowo- Kadyny- tolkmicko Frombork.

Zimowisko w Lublinie
1985 Samodzielny 3-tygodniowy obóz stały (ok.100 osób) w Siamoszycach.
Zimowisko w Lublinie
1986 kolonia zuchowa (48os.) + obóz harcerski( ponad 70os)
Zimowisko w Magdeburgu
1987 Zimowisko Zielona Góra
1988 Obóz w Stolbergu /Góry Harzu/
1988 Chorągwiany Obóz Wędrowny Sudety
1989 Obóz Stały Batorów
1991 Obóz rowerowy Brzeziny- Siamoszyce- Brzeziny
1992 Obóz stały polana Głuchaczki /Beskidy/
1993 Obóz stały polana Głuchaczki /Beskidy/
Od 1994r instruktorzy ,,SKI Brzoza” w związku z wybraniem ich do władz hufca, zaczęli organizację hufcowej Akcji Leniej i Zimowej najpierw w Piłce, a następnie w Kokotku.

Instruktorzy SKI w swoim gronie corocznie organizowali obozy dla kadry SKI.
1991 – w rejonie Osiecznicy /Krosno Odrzańskie/
1992- Pińczów /góry Świętokrzyskie
1993 – Sudety
1994- Mazury
2000 – Bawaria /jezioro Bodeńskie/
Brali też udział w wycieczkach zagranicznych do: Berlina, Poczdamu, w Góry Harzu, Murmańska, Drezna i tygodniowy pobyt na Węgrzech, połączonym z Zabawą Sylwestrową.
Do corocznych imprez SKI należały również spotkania kolędowe seniorów z proboszczem Parafii Brzezińskiej oraz wyjazdy na ,,Pasterki” do różnych sanktuariów, np. Turza, Wadowice, Wawel, Kamesznica, Góra Św. Anny, Jasna Góra, Czerna, Łagiewniki /Kraków/, Leśniów, Bielsko, Katedra Opolska, Żabnica, Rudy Raciborskie.

Po przekazaniu hufca w ręce swych młodszych następców, instruktorzy SKI zajęli się:
1. Działalnością w Harcerskim Klubie Łączności SP9ZPS,
2. Gromadzeniem, zabezpieczeniem i opracowaniem materiałów dotyczących historii piekarskiego harcerstwa,
3. Pomocą techniczną zespołowi kwatermistrzowskiemu,
4. Udziałem w pracach Komisji Stopni Instruktorskich.

Ad. 1 – członkowie HKŁ sami pozyskali sprzęt radiowy, wykonali i zamontowali anteny, oraz wykonali instalację alarmową, zabezpieczającą przed włamaniem do Domu Harcerza w Brzezinach Śl. Biorąc udział w zawodach łączności, niejednokrotnie zajmowali 1 miejsca w skali kraju.
Szczegóły wraz z zdjęciami oraz historią HKŁ obchodzącego w 2018r. 15-to lecie swej działalności sprawdzić można na stronie internetowej klubu: http://sp9zps.eu/

Ad. 2- Pozyskujemy pamiątki, zdjęcia, kroniki, ale też szukamy w internecie i w bibliotekach materiałów o historii hufca.
Opracowany został do Encyklopedii Piekar Śląskich kilkustronicowy rys historyczny naszego hufca.
Przewiezione zostały w własnym zakresie członków SKI eksponaty hufcowej Izby Pamięci, zabezpieczone w nowej KH.

Ad. 3 W ostatnich kilku latach SKI :
• pomógł w uruchomieniu obecnej stanicy Posmyk,
• wykonał gruntowny remont oświetlenia stanicy,
• malował słupy oświetleniowe, bramy, maszt antenowy poręcze werand w domkach zuchowych
• wyremontował 5 namiotów ,,dziesiątek”,
• prowadził prace porządkowe w magazynach stanicy.

Ad. 4 Do czasu powołania Międzyhufcowej KSI, cały skład KSI stanowili członkowie SKI Brzoza. Obecnie w 3-osobowej KSI , 2 druhowie są członkami SKI.

hm. Henryk Dyszy