Jednostki

JEDNOSTKI DZIAŁAJĄCE W HUFCU w roku harcerskim 2023/2024

Informacje o drużynach, terminach zbiórek, warunkach wstąpienia do ZHP, można uzyskać od Komendanta Hufca, drużynowych oraz e-mailem: piekaryslaskie@zhp.pl

 

ZUCHY – wiek 6 – 10 lat

6 Gromada Zuchowa LUBIMYSIE

drużynowa: phm. Magdalena Garbaczow

@: magdalena.garbaczow@zhp.net.pl

12 Gromada Zuchowa PLANETARIANIE

drużynowa: hm. Zuzanna Ogrodnik
@ zuzanna.ogrodnik@zhp.net.pl


HARCERZE / HARCERZE STARSI – wiek 10 – 15 lat

7 Drużyna Harcerska DECORUM

drużynowa: pwd. Natalia Grünberg
@ natalia.grunberg@zhp.net.pl

12 Drużyna Harcerska BASTION

drużynowa: dh. Maria Nogaś
@ maria.nogas@zhp.net.pl

13 Drużyna Starszoharcerska GWIAZDOZBIÓR

drużynowa: hm. Zuzanna Ogrodnik
@ zuzanna.ogrodnik@zhp.net.pl

100 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska TRIERA

drużynowa: pwd. Kinga Jaskulska
@ kinga.jaskulska1@zhp.net.pl


WĘDROWNICY – wiek 16 – 21 lat

21 Drużyna Wędrownicza BEBOKI

drużynowa: pwd. Julia Lar
@ julia.lar@zhp.net.pl


KRĘGI – wiek 21 – bez górnej granicy wiekowej
Środowiskowy Krąg Instruktorski BRZOZA

szef: phm. Jacek Orłowski

Krąg Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej BERGA

szef: phm. Dariusz Stanienda

@ dariusz.stanienda@zhp.net.pl

Krąg Starszyzny i Instruktorów INTERCITY

szefowa: pwd. Małgorzata Rosińska

@ malgorzata.rosinska@zhp.net.pl


LOKALIZACJA DRUŻYN