Rozkaz L12/2017 z dn. 29.12.2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                                       Piekary Śląskie, 29.12.2017 r.
Komendant Hufca
Piekary Śląskie
im. Hatki, Hadasia i Tomy

Rozkaz L. 12/2017

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 30/2017 z dnia 20.11.2017 r.
2. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Piekary Śląskie z dnia 17.11.2017r.
2.3.3. W sprawie wyboru Komendy Hufca ZHP:
– pwd. Grzegorz OCIEPKA- Komendant Hufca,
– pwd. Beata GAWRON- Skarbnik Hufca,
– pwd. Małgorzata ROSIŃSKA- Zastępca Komendanta ds. organizacyjnych,
– pwd. Zuzanna OGRODNIK- Zastępca Komendanta ds. programowych.

13.1.1. Na wniosek Komendy Hufca ZHP Piekary Śląskie przyznaję Odznakę „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” w stopniu złotym:
– hm. Teresie GOLI

15.2. Podaję do wiadomości listę osób, które ukończyły warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich:

– phm. Dariusz STANIENDA Hufiec Piekary Śląskie

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam hm. Henryka Dyszy z funkcji Przewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich z dniem 29.12.2017 r. Serdecznie dziękuję za wzorowe pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.
2.1.2. Zwalniam druhnę Magdalenę Bil z funkcji Przewodniczącej Zespołu Programowego Hufca z dniem 29.12.2017 r. Serdecznie dziękuję za pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów
w służbie instruktorskiej.
2.1.3. Zwalniam hm. Teresę Golę z funkcji Przewodniczącej Zespołu do Spraw Kształcenia
z dniem 29.12.2017 r. Serdecznie dziękuję za pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów
w służbie instruktorskiej.
2.1.4. Zwalniam następujących druhów z członkostwa w Zespole do Spraw Kształcenia z dniem 29.12.2017 r.:
– phm. Dariusza Staniendę.
– pwd. Marcina Wojtasika,
– pwd. Dominika Zdanowskiego.
Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w pracę Zespołu i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.
2.1.5. Zwalniam druha Michała Trzoński z funkcji Kwatermistrza Hufca dniem 29.12.2017 r. Serdecznie dziękuję za pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję hm. Teresę Golę na funkcję Przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich
z dniem 29.12.2017 r.
2.2.2. Podaję do wiadomości skład Komisji Stopni Instruktorskich Hufca:
– hm. Teresa Gola – Przewodnicząca
– hm. Henryk Dyszy – Członek
– phm. Grzegorz Fogel – Członek

2.2.3. Mianuję hm. Marcina Jurkowskiego na funkcję Przewodniczącego Zespołu Kadry Kształcącej Hufca z dniem 29.12.2017 r.
2.2.4. Powołuję z dniem 29.12.2017 r. Zespół Kadry Kształcącej Hufca w składzie:
– hm. Marcin Jurkowski – Przewodniczący Zespołu
– hm. Teresa Gola – Członkini Zespołu
– hm. Barbara Niemiec-Falkus – Członkini Zespołu
– pwd. Dominik Zdanowski – Członek Zespołu

2.2.5. Mianuję pwd. Zuzannę Ogrodnik na funkcję Przewodniczącej Zespołu Programowego Hufca z dniem 29.11.2017 r.
2.2.6. Podaję do wiadomości skład Zespołu Programowego Hufca:
– pwd. Zuzanna Ogrodnik – Przewodnicząca Zespołu
– pwd. Małgorzata Rosińska – Członkini Zespołu
– dh. Magdalena Bil – Członkini Zespołu
– dh. Julia Lar – Członkini Zespołu
– dh. Patrycja Stańczyk – Członkini Zespołu

2.2.7. Mianuję dh. Magdalenę Bil Szefową Zespołu Promocji i Informacji Hufca z dniem 29.11.2017 r.
2.2.8. Powołuję z dniem 29.12.2017 r. Zespół Promocji i Informacji Hufca w składzie:
– dh. Magdalena Bil – Szefowa Zespołu
– pwd. Marcin Wojtasik – Członek Zespołu
– dh. Agnieszka Kuśmirek – Członkini Zespołu

2.2.9. Mianuję dh. Krzysztofa Kłoska na funkcję Kwatermistrza Hufca z dniem 29.12.2017 r.
2.2.10. Mianuje phm. Wiolettę Brus Komendantką Stanicy Obozowej Hufca w Kokotku.
2.2.11. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Hufca powołuję w jej skład phm. Dariusza Staniendę
z dniem 29.12.2017 r.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08.12.2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Andżelice Szreter.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 15.11.2017 r. przyjmuję przewodniczkę Beatę Gawron w poczet instruktorów ZHP.

9. Przydział służbowy
9.3 Zmiana przydziału służbowego
9.3.1 Informuję o zmianie przydziału służbowego hm. Marcina Jurkowskiego z Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP do Hufca ZHP Piekary Śląskie.

 

Czuwaj!
pwd. Grzegorz Ociepka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *