ROZKAZ L7, L8

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca                                                                      Piekary Śl.,27.10. 2017 r.
Piekary Śląskie
im. Hatki, Hadasia i Tomy

 Rozkaz L. 8/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Działając na podstawie §49 ust 1 i 2, pkt 5 zwołuję Zjazd Sprawozdawczy Hufca Piekary Śląskie połączony ze Zjazdem Nadzwyczajnym. Celem Zjazdu Nadzwyczajnego jest wybór komendanta hufca oraz komendy hufca. Zjazd odbędzie się 17.11.2017 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 12 w Piekarach Śląskich
1.2.2. Podaję wykaz instruktorów z czynnym prawem wyborczym:
1. dh. Magdalena Bil – drużynowa
2. phm. Wioletta Bruz – członkini KRH
3. hm. Henryk Dyszy – przewodniczący KSI
4. phm. Grzegorz Fogiel – z-ca przewodniczacego KSI
5. dh Beata Gawron – skarbniczka hufca
6. hm. Teresa Gola – przewodnicząca Zespołu ds Kształcenia
7. dh. Zbigniew Górski – szef Radioklubu
8. phm. Elżbieta Kubica – przewodnicząca KRH
9. pwd. Paweł Kubica – członek Komendy Hufca
10. phm. Kazimierz Kudełka – Komendant Hufca
11. phm. Eugeniusz Langer – członek Radioklubu
12. pwd. Grzegorz Ociepka – członek KRH
13. pwd. Zuzanna Ogrodnik – drużynowa
14. pwd. Małgorzata Rosińska – członkini Komendy Hufca
15. phm. Dariusz Stanienda – członek Zespołu ds Kształcenia
16. pwd. Marcin Wojtasik – członek Zespołu ds Kształcenia
17. dh Dominik Zdanowski – drużynowy

Czuwaj !

Phm. Kazimierz Kudełka

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca                                                                    Piekary Śl.,15.10. 2017 r.
Piekary Śląskie
im. Hatki, Hadasia i Tomy

 Rozkaz L. 7/2017

Wyjątek z rozkazu L19/2017 Komendantki Chorągwi z dnia 17.08.2017 r

1.2.5. Ogłaszam listę uczestników Zbiórki Wyborczej , która odbędzie się 13 września o godzinie 17.00 w Hufcu Ziemi Będzińskiej , posiadających czynne prawo wyborcze na Zbiórce Wyborczej Rejonu 4, obejmującego Hufce:

Piekary Śląskiej oraz Ziemi Będzińskiej
Hufiec Piekary Śląskie:

1.hm Henryk DYSZY Przewodniczący KSI
2.hm Teresa GOLA Przew. Zespołu d/s. Kształcenia
3.phm Kazimierz KUDEŁKA Komendant Hufca
4.phm Wioletta BRUZ członek KRH
5.phm Elżbieta KUBICA Przewodnicząca KRH
6.dh Magdalena BIL drużynowa
7.pwd Grzegorz OCIEPKA KRH
8.dh Michał TRZCIONSKI kwatermistrz hufca
9.dh Karolina OLSZEWSKA drużynowa
10.dh Zbigniew GÓRSKI szef radioklubu
11.pwd Zuzanna OGRODNIK drużynowa
12.dh.Beata GAWRON Skarbnik Hufca
13.dh Dominik ZDANOWSKI Drużynowy
14.pwd Paweł KUBICA z-ca Komendanta Hufca
15.pwd Małgorzata ROSIŃSKA z-ca. Komendanta Hufca
16.phm Grzegorz FOGIEL KSI

Komendantka Chorągwi
hm. Anna Peterko

4. Kręgi
4.3. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.3.1. Powołuje z dniem 01.09.2017 r. hm Henryka Dyszy na funkcję przewodniczącego Kręgu Instruktorskiego „Brzoza”
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26.06.2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Beatę Gawron
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia .26.06.2017 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom: Julia Lar, Agnieszka Kuśmirek, Alicja Gliklich.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok harcerski 2016/17 następującym druhnom i druhom
phm. Wioletta Bruz
hm. Henryk Dyszy
phm. Grzegorz Fogiel
hm. Teresa Gola
phm. Elżbieta Kubica
pwd. Paweł Kubica
phm. Eugeniusz Langer
pwd. Grzegorz Ociepka
pwd. Zuzanna Ogrodnik
pwd. Małgorzata Rosińska
phm. Dariusz Stanienda
pwd. Marcin Wojtasik
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały za zaangażowanie i solidną pracę na HAL 2017 w Szarym Dworze dh. Małgorzacie Bil i dh. Dominikowi Zdanowskiemu
12.2. Udzielam pochwały phm. Elżbiecie Kubicy za zorganizowanie NAL 2017 w Kokotku
12.3. Udzielam pochwały dh. Dominikowi Zdanowskiemu za zorganizowanie i przeprowadzenie Medi Cup 2017 dla młodzieży szkół piekarskich
13. Inne
13.1. Informuję o zdobyciu uprawnień “Ratownik Medyczny ZHP” przez druha Dominika Zdanowskiego
13.2. Informuję o tworzeniu zastępu „Wodniaków” przy 3 Piekarskiej Drużynie Wędrowniczej

Czuwaj!

phm. Kazimierz Kudełka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *